Warning: Undefined variable $poster in /customers/9/0/9/cycloclub.be/httpd.www/hwt/generateICS.php on line 72 Warning: Undefined variable $poster in /customers/9/0/9/cycloclub.be/httpd.www/hwt/generateICS.php on line 86 BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//HWT//Kalender//NL CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT SUMMARY:HWT A-B-C Mtb-rit : MTB-Toertocht Essen UID:23019@hwt.cycloclub.be CLASS:PUBLIC STATUS:CONFIRMED BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:Accept DESCRIPTION:Maakt U klaar ! END:VALARM DTSTART:20230319T073000 DTEND:20230319T103000 DTSTAMP:20240417T142818 CATEGORIES:hwt LOCATION: GEO:51.450;4.498 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Beste HWT-er,

We hebb en volgende mtb-rit gepland voor de H WT A-B-C-groep:

MTB-Toertocht Essen

over een afstand van o ngeveer 45 km, en Wegkapitein is Aan te duiden ..

Vertr ek auto Zaal Pax.

Gar age Akkermans
Nieuwmoersesteenweg 1 21
Essen

Inrichting door Pek & Slik en Dovo Volleybal
< div> 
 
&n bsp;
 
 
 
 
 
 
&nb sp;
 
 

Alle details, de HWT-ers die erbij zijn, eventuele re acties, een kaart van de route, e n bijhorende GPX-file 'HWT_2023-03-19.gp x' zijn allemaal hie r terug te vinden.Be kijk ook de rest van onze website op https:/ /hwt.cycloclub.be
</ title></head><body><Font face="Times New Roman"><br><br>Beste <b>HWT-er</b>,<br> <p>We hebben volgende mtb-rit gepland vo or de <b>HWT A-B-C</b>-groep: <h3><a hre f='https://hwt.cycloclub.be/activity.php ?id=23019'>MTB-Toertocht Essen</a></h3>< table width=100%><tr><td><p>over een afs tand van ongeveer <b>45</b> km, en Wegka pitein is <b>Aan te duiden .</b>.</p><st rong>Vertrek auto Zaal Pax.</strong><div ><br />Garage Akkermans<br />Nieuwmoerse steenweg 121<br />Essen<br /><br />Inric hting door Pek & Slik en Dovo Volley bal</div><div> </div><div> </d iv><div> </div><div> </div><di v> </div><div> </div><div>&nbs p;</div><div> </div><div> </di v><div> </div><div> </div><div id="eid-safari-extension-is-installed">  </div></td></tr></table><br><p>All e details, de HWT-ers die erbij zijn, ev entuele reacties, een <b>kaart van de ro ute</b>, en bijhorende GPX-file 'HWT_202 3-03-19.gpx' zijn <a href='https://hwt.c ycloclub.be/activity.php?id=23019'>allem aal <b>hier</b> terug te vinden</a>.</p> <br><br>Bekijk ook de rest van onze webs ite op <a href='https://hwt.cycloclub.be '> https://hwt.cycloclub.be </a></font>< /span></body></html> DESCRIPTION:Beste HWT-er,\n\nWe hebben volgende mtb- rit gepland voor de HWT A-B-C-groep: \nM TB-Toertocht Essen\nover een afstand van ongeveer 45km, en Wegkapitein is Aan te duiden ..\n\nVertrek auto Zaal Pax. Ga rage AkkermansNieuwmoersesteenweg 121Ess enInrichting door Pek & Slik en Dovo Volleybal \n\nAlle d etails, de HWT-ers die erbij zijn, event uele reacties, een kaart van de route, e n bijhorende GPX-file 'HWT_2023-03-19.gp x' zijn allemaal hier terug te vinden: \ nhttps://hwt.cycloclub.be/activity.php?i d=23019 .\n\nBekijk ook de rest van onze website op \nhttps://hwt.cycloclub.be . URL:https://hwt.cycloclub.be/activity.php?id=23019 END:VEVENT END:VCALENDAR