Groepsuitstappen hervatten vanaf 20 mei.

Auteur : Jef
Gepubliceerd: Vrijdag 15 Mei   13:40h


Zoals iedereen intussen weet heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist: ‘Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen…’

Als we die maatregel vertalen naar de specifieke werking van onze club betekent dat dat we vanaf woensdagavond 20 mei ’20 opnieuw HWT-groepsuitstappen kunnen organiseren, maar onder strikte voorwaarden!

1. Respecteren van de veiligheidsafstand.

Als we samenkomen aan Verschueren houden we minstens anderhalve meter afstand van elkaar en laten we minstens de helft van de stoep vrij voor voetgangers die voorbij komen zodat die zich niet door onze groep moeten ‘wringen’ (zoals voordien al veel te vaak gebeurde). Concreet betekent dit dat we veelal de volledige breedte van de etalage van Verschueren zullen nodig hebben.

Tijdens de rit kunnen we 2 aan 2 blijven rijden met anderhalve meter afstand van elkaar (zeg maar 2 armlengtes), dit natuurlijk indien de weg voldoende breed is en er geen verplichting is om over het fietspad te rijden.

2. Elke groep duidt vooraf een wegkapitein aan.

De wegkapitein – die voor aanvang van de rit moet worden aangeduid - is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct naleven van de (Corona) maatregelen door de groep. Dit betekent dat de functie van wegkapitein niet langer een formaliteit is maar een echte verantwoordelijkheid inhoudt. Is er geen wegkapitein aangeduid dan kan de rit niet van start gaan.
Voortaan staan er dus ook vooraf geen wegkapiteins meer vermeld bij de ritten op de kalender.

De wegkapitein zorgt ook voor het correct registreren van de deelnemers aan de rit (of geeft dit door aan een bestuurslid) zodat die info beschikbaar is voor de contact tracers bij een mogelijke besmetting.

Als er overtredingen worden vastgesteld door de politie zullen alle leden van de groep – en niet enkel de wegkapitein - een ‘Coronaboete’ kunnen krijgen.

3. De groep mag nooit groter zijn dan 20 personen, wegkapitein inbegrepen.

4. Verder zijn er een aantal algemene Corona-richtlijnen die strikt moeten nageleefd worden:

- bij de minste ziektesymptomen die kunnen wijzen in de richting van een Corona- besmetting (keelpijn, hoesten, niezen, ..) neem je niet deel;  

- respecteer de hygiënevoorschriften: rondvliegend snot, spuug en dergelijke is ten strengste verboden;

- ga na de rit direct naar huis en blijf niet hangen.

5. De ritten van het zomerseizoen 2020 zullen worden geneutraliseerd in de klassementen.

Dit om leden die voorzichtigheidshalve verkiezen nog niet deel te nemen aan de clubritten niet te penaliseren.

 

De VWB informeerde zich na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad en op basis daarvan publiceerde de bond onderstaande algemene richtlijnen.

"Je moet altijd kijken naar de logica. Er moet begeleiding zijn, één persoon die verantwoordelijk is binnen een groep voor het naleven van de regels en voorwaarden: handhygiëne, afstand, ... Je moet iemand responsabiliseren die moet toezien op de naleving van de regels."
 
Naar de geest van de wet mag een pelotonnetje wielertoeristen dus weer de baan op? "Een peloton van 15 renners mag op de openbare weg. Daar kunnen ze de afstand respecteren. En dan moeten ze een wegkapitein aanduiden die moet nagaan of de regels worden gerespecteerd."
 
"Ook hier moet je je gezond verstand gebruiken. De logica is duidelijk: er moet iemand verantwoordelijk zijn die ook kan aangetikt worden als de regels niet nageleefd worden."

Concreet betekent dit:

  • Groep wielertoeristen mag maximaal uit 20 personen bestaan (wegkapitein/coach/trainer/verantwoordelijke inbegrepen).
  • Wegkapitein/Coach/Trainer/Verantwoordelijke aanduiden is verplicht (voor vertrek aanduiden).
  • Wegkapitein/Coach/Trainer/Verantwoordelijke zorgt ervoor dat regels worden nageleefd.
  • Gezond verstand gebruiken! Dit betekent: zoveel mogelijk social distancing toepassen, geen bidons uitlenen, na de tocht direct naar huis,...


Kalender

 Zat
 23
  13:00h HWT A-B
  Groepsuitstap
    80 km door nog niet
  13:00h HWT C 8
  Groepsuitstap Kalmthoitse Heide
    74 km door Jan
      gereden tegen 27.2 km/h-
  13:00h HWT D 5
  Achterbroek
    54 km door May
 Zon
 24
  8:15h HWT A-B 5
  Groepsuitstap
    80 km door Patrick
  8:30h HWT C 8
  Groepsuitstap Kalmthoutse Heide
    73 km door Jan
  8:45h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door nog niet
 Woe
 27
  19:00h HWT A-B-C-D
  Groepsuitstap
    50 km door nog niet
 Don
 28
  13:00h HWT A-B 1
  Groepsuitstap
    80 km door nog niet
  13:00h HWT C
  Groepsuitstap
    70 km door nog niet
  13:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door nog niet
 Zat
 30
  13:00h HWT A-B
  Groepsuitstap
    80 km door nog niet
  13:00h HWT C
  Groepsuitstap
    70 km door nog niet
  13:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door nog niet

Bekijk kalender