Extra ledenvergadering 'Ledenwerving'.

Auteur : Jef
Gepubliceerd: Vrijdag 9 Augustus   14:17h


De punten die aan bod kwamen tijdens de succesvolle extra ledenvergadering ‘Ideeën Ledenwerving’ die plaats vond op 11 juli werden besproken op de bestuursvergadering van 6 augustus.

De reactie werden vind je – in het vetjes - in de tekst.

Benieuwd? Zet je er even bij neer en lezen maar!


Aanwezig:Jan Bolckmans, Franky Dictus,Marc Haseldonckx, Jan Berrens, Marian Sprangers,Leo Van Steen, Jan Brouwers, Jos Van Loon, Jeanine Jansen, Jos Jacobs, Nest Van Den Broeck,Suzanne Viskens, Liliane Lenaerts,Jan Hopstaken, Jef Verheyen, Jef De Bie, Jef Vandenbergh.
Verontschuldigd:Lieve Lenaerts, Jeroen Schalckens, Wilfried Andries en Lode Verschueren.

We proberen de “levendige” gesprekken/discussies samen te vatten….

Het Lidgeld, een permanente discussie. 

Gaande van “Het is goed zoals het is.” tot “Het is duur en het kan een drempel zijn voor kandidaat-leden.”. “Het zorgt ervoor dat jonge leden met kleine kinderen die niet frequent kunnen fietsen afhaken” . “Het huidige systeem is te ingewikkeld en onvoldoende gekend….” 

Het is heel moeilijk om een systeem te bedenken dat voor elk ‘fietsprofiel’ perfect past: jonge ouders, gepensioneerden, mensen die in ploegen werken, … Het bestuur zal een en ander bekijken en tegen het teerfeest in september duidelijkheid scheppen.

Het fietsen in groep. Welke club voert hierover géén discussie?

Ook hier een geanimeerde discussie. Ondanks vele pogingen blijkt dit niet op te lossen met “een reglement”. Besluit: we weten dat in (bijna) ieder van ons een competitie- en prestatiebeestje zit. Maar wees hoffelijk, hanteer de redelijkheid en gebruik je gezond verstand. 

Alleszins worden kandidaat-leden bij hun eerste ritten vergezeld door één of meerdere bestuursleden. Zij zorgen ervoor dat de kandidaat-leden zich welkom voelen, er niet afgereden worden en ook achteraf feedback kunnen geven over hun eerste rit(ten).

Als er tijdens clubritten fietsers-niet-leden aansluiten bij de groep en vragen om mee te mogen rijden wordt dat niet geweigerd. Indien ze willen, mogen ze ook mee doorschuiven en hoeven niet enkel achteraan mee te rijden.  Dit kunnenleden worden!

En dan de hamvraag: “Hoe kunnen we actief nieuwe leden aantrekken?”

1. Tijdens onze eigen cluborganisaties kunnen we meer aandacht besteden aan ‘niet-leden’. Niet alle deelnemers zijn georganiseerd in een club en zijn dus mogelijk kandidaat-leden.

Vanaf de veldtoertocht zal een flyer beschikbaar zijn met een korte voorstelling van de club, de website, de rittenkalender, … De folder wordt meegegeven worden aan alle deelnemers die niet aangesloten zijn bij een club. Dat zal zo zijn bij elke organisatie van de club.

2. We kunnen “initiatieritten” organiseren waarvoor we reclame maken via de pers (De Hoogstraatse Maand, Uit-magazine, plaatselijke correspondenten…), flyers en affiches verspreiden. 

Deze “initiatieritten” – MTB of wegritten - kunnen samen met de cluborganisaties plaatsvinden of los daarvan. 

Er wordt voorgesteld om een oproep doen bij de leden om een werkgroep samen te roepen om dit in handen te nemen.

Het bestuur stuurt eerstdaags een uitnodiging voor een eerste vergadering van de werkgroep. 

3. We zien steeds vaker dat (jonge) mensen informele groepjes vormen die fietsen op momenten die hen het best uitkomen.

Misschien moeten we ruimte laten aan onze leden om zelf ook ritten te organiseren – naast de clubritten die klassiek op de kalender staan. We zouden hierop ook niet-leden kunnen uitnodigen.

De nieuwe website biedt alleszins de mogelijkheid om dit op poten te zetten.

Het bestuur werkt een concreet voorstel uit.


In het kort… een aantal vragen & suggesties die aandacht verdienen.

  • Is de piste om meer ‘recreatieve’ fietsactiviteiten te organiseren het overwegen waard? 

Weinig animo daarrond. We blijven in eerste instantie een wielertoeristenclub en er zijn andere verenigingen die een recreatief aanbod hebben.

  • Wat met niet actieve leden?

Naast het werven van nieuwe leden is het belangrijk dat aangesloten leden actief blijven meefietsen. Weten we eigenlijk waarom sommige leden niet langer actief meefietsen? Misschien moeten we hen dat gewoon vragen.

  • Is iedereen voldoende op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de club?

De website is een belangrijk communicatiekanaal van de club geworden, misschien moeten we die nog beter benutten. 

  • De DGroep moet beter gepositioneerd worden.

De D-Groep is al lang geen ‘damesgroep’ meer. We moeten de groep als een volwaardige fietsgroep positioneren (ook op de website). 

De voorstelling van de club op de website (De Hoogstraatse Wielertoeristen > Over Ons) wordt herwerkt waarbij dit punt bijzondere aandacht krijgt.

 


Kalender

 Woe
 11
  Vandaag geen activiteiten gepland
 Don
 12
  13:00h HWT A-B-C 2
  Groepsuitstap
    70 km door Jan
  13:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door May
 Zat
 14
  11:00h HWT A-B-C 3
  MTB-rit Rondom Pelt
    45 km door Leo
  13:00h HWT A-B-C
  Groepsuitstap
    75 km door Jan
  13:00h HWT A-B-C
  MTB-rit Kolonie-Wortel-Merksplas
    50 km door René
  13:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door May
 Zon
 15
  07:30h HWT A-B-C 1
  MTB-rit Sint-Job-In-'t-Goor
    47 km door René
  07:30h HWT A-B-C
  MTB-rit Arendonk
    65 km door Leo
  09:00h HWT A-B-C
  Groepsuitstap
    75 km door Jan
  09:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door May
 Don
 19
  13:00h HWT A-B-C
  Groepsuitstap
    70 km door Jan
  13:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door May
 Zat
 21
  13:00h HWT A-B-C
  Groepsuitstap
    75 km door Jan
  13:00h HWT A-B-C
  MTB-rit Kolonie-Wortel-Merksplas
    50 km door René
  13:00h HWT D
  Groepsuitstap
    50 km door May

Bekijk kalender